Фолио разпенен полиетилен

Производство на фолио разпенен полиетилен

През 2004г. беше построен новия завод на Кинтрейд ЕООД и оттогава фирмата произвежда фолио разпенен полиетилен. Разпененият полиетилен е добър шумоизолатор, притежава топлоизолационни качества съпоставими с тези на експандирания полистирен и е удобен за работа, тъй като е с разнообразни дебелини и е далеч по-еластичен от останалите топлоизолационни материали. Експлуатационният температурен диапазон на фолиото от разпенен полиетилен е от -60 до +80°С. То е предназначено, както за изолационни подложки под дървени и ламинирани подове, изолация на въздуховоди, тръбопроводи за течности, стенни и тавански изолации, така и за опаковане на мебели, керамични изделия, стъкларски изделия и др.

Кинтрейд ЕООД произвежда следните видове фолио разпенен полиетилен:

  • 1 мм подходящ за опаковане на различни видове и габарити мебели, техника и други
  • 2 мм използва се за подложка под ламиниран паркет, паркет от масив, както и за опаковане
  • 3 мм използва се при по неравна замазка на помещението за подложка на ламиниран и масивен паркет, както и за опаковане на мебели
  • 5 мм използва се за подложка на паркет при изключително неравни замазки и за фуги между бетонни настилки
  • 5, 10, 15 мм се използват за изолиране на въздуховоди при климатични инсталации

Производство на фолио разпенен полиетилен

Пенополиетиленът е високо ефективен и технологичен топло и звукоизолационен материал произвеждан от Кинтрейд ЕООД в град Пловдив.

Основа на пенополиетилена е полиетилен високо налягане (ниска плътност LDPE)– което му придава гъвкавост, висока устойчивост от агресивните строителни материали, има затворена клетъчна структура, не подържа горене, не отделя вредни вещества в условия на пожар, екологически абсолютно чист и безопасен материал, произвежда се на листове както без покритие така и едностранно каширан с алуминиево фолио и полиетиленово фолио (висока плътност HDPE).

Свойства

  • великолепна топлоизолация с коефициент на топлопроводимост λ=0.038
  • отлична пароизолация
  • много добра звукоизолация
  • лесен монтаж
  • дълъг живот (80-100 години) като запазва своите физико-химични свойства; материалът не гние, не плесенясва, масло и бензино устойчив е

Описание и препоръки при използване и монтиране

Какво е важно да се знае при топлоизолацията на стените?

Всеки обект, който се нуждае от топлоизолацията, е уникален по своему. Най-правилният подход е да се обърнем към професионалисти – проектанти, архитекти, строители. Те добре са запознати с пено-полиетилена, знаят колко огромни са предимствата му и дори сами ще ви предложат пено-полиетиленът да бъде заложен в проекта като комплексна изолация. Но ако вие предпочитате самостоятелно да решите въпроса с избора на изолационен материал и монтажа му, то нашите препоръки ще ви помогнат да се ориентирате и да се справите с поставената задача. Всички решения са разработени за климата в умерения криматичен пояс.

Парозащита

Липсата на пароизолация води до проникване на водната пара в основните елементи на стените и причинява вреди.

Хидрозащита

Влагата под формата на водна пара прониква през неплътностите (фуги) и образува кондензат.

Вентилация

Трябва да се предвиди проветряване на конструкцията на топлоизолираните стени, за да няма натрупване на влага.

Стени

Как пено-полиетиленът се полага върху стените? Стените могат да се изолират с пено-полиетилена както отвън, така и отвътре. За външния монтаж се използва перфорираният пено-полиетилен, който освен че е топло- и звукоизолиращ, предпазва сградата от атмосферните валежи и осигурява извеждане на парата от конструкцията. При вътрешен монтаж пено-полиетиленът изпълнява функцията на топло-, звуко- и пароизолация. Най-често с пено-полиетилен изолират сградите отвътре затова, че той дава по-голям икономически ефект, топлинната инерция на сградата значително намалява, отпада вероятността да се образува кондензат, работата по полагането може да се извършва денонощно и т.н. За топлоизолацията на стените съгласно нормативните изисквания се използва пено-полиетилена – едностранен, 3 мм или 4 мм, съчетан с масивна изолация, например, минерална вата или пенопласт. Дебелината на масивната изолация зависи от дебелината и на материала на стените. В някои случаи, ако материалът на стените е с нисък коефициент на топлопроводимост, например, много кухи тухли, пенобетон и др., масивна изолация може да не се прави. Същият подход се прилага и при ремонт на апартаменти – ако стените са много студени, често е достатъчно да се сложи само пено-полиетилен. Леките постройки, които се използват само при плюсови температури, също не се нуждаят от масивна изолация – достатъчен е пено-полиетиленът. Ето и няколко примера.

Тухлена зидария

Жилищна сграда, стени – тухлена зидария с дебелина 1,5 тухла (380 мм), отвън – облицовъчна тухла. Задача: да се положат топлоизолационните материали отвътре, вътрешната облицовка е с гипсокартонени плоскости, с последващо боядисване. Термичното съпротивление на външните стени трябва да бъде не по-малко от 3,0 м²*°С/Вт (умереният климатиченпояс). Тухлената зидария и гипсокартонът заедно създават термично съпротивление примерно 0,8 м²*°С/Вт. По този начин не ни достига термичното съпротивление от 2,2 м²*°С/Вт – именно тази стойност трябва да бъде набавена с топлоизолацията. Ако не ползваме пено-полиетилен, то това съпротивление на топлопредаването се осигурява с един слой пенопласт или минерална вата с дебелина 100-150 мм в зависимост от конкретния тип, като пароизолацията в този случай е задължителна. Да слагаме масивна изолация с такава дебелина едва ли е разумно от икономическа гледна точка. На същите изисквания отговаря и пено-полиетилен 4 мм + минерална вата 50 мм. Пено-полиетиленът, обикновено се полага между масивната топлоизолация и гипсокартона и изпълнява функцията на пароизолация. Въздушната кухина между гипсокартонените плоскости и пено-полиетилена трябва да бъде 20 мм. Ако използваме едностранно каширан с алуминиево фолио пено-полиетилен, фолиото трябва да бъде насочено навътре към помещението. В случай, че сградата се експлоатира не целогодишно, а, да речем, от ранна пролет до късна есен, дебелината на масивната изолация може да бъде намалена или пък да се откажем от нея изобщо, но да сложим по-дебел пено-полиетилен. Пено-полиетиленът се полага между външната облицовка на сградата и масивната изолация. Въздушната кухина пред външната облицовка трябва да се вентилира. А въздушната кухина между пено-полиетилена и масивната топлоизолация – да не се вентилира, да има дебелина 20 мм. При това положение няма нужда от пароизолацията вътре в помещението.

Пенобетонни блокове

Жилищна сграда, стени – пенобетонни блокове 300 мм, отвън – сайдинг. В жилищните помещения е студено, прекалено много енергия се харчи за отоплението. Задача: да се положат топлоизолационни материали вътре в сградата; вътрешната облицовка е с гипсокартонени плоскости, с последващо лепене на тапети. Термичното съпротивление на външните стени трябва да бъде не по-малко от 3,0 м²*°С/Вт (умерения климатичен пояс). Пенобетонните блокове и гипсокартонените плоскости създават термично съпротивление от 1,9 м²*°С/Вт. По този начин не ни достига термичното съпротивление от 1,3 м²*°С/Вт. Без пенополиетилена такава стойност на съпротивлението на топлоотдаването осигурява един слой стиропор или минерална вата с дебелина приблизително 60 мм, като пароизолацията в този случай е задължителна. На същите нормативни изисквания отговаря пено-полиетиленът 5 мм. Пено-полиетиленът изпълнява функциите на топлоизолация и пароизолация. Въздушната кухина между гипсокартонените плоскости и Пено-полиетилена трябва да бъде 20 мм. Ако използваме едностранно каширания с алуминиево фолио пено-полиетилен, фолиото трябва да бъде обърнато навътре към помещението. В случай, че през зимата сградата се експлоатира не постоянно, а от време на време, дебелината на пено-полиетилена може да бъде намалена.

Тераса

Към вилата се достроява затворена тераса. Къщата се експлоатира понякога и през зимата, а терасата – само през лятото и между сезоните. Пристройката към сградата е скелетна. При това положение няма нужда да се прави топлоизолация. Необходимо е да се предотврати скелетните стени да се продухват от студените ветрове и напълно да се изключи възможността от образуване на кондензат дори тогава, когато през зимата се наложи това помещение да бъде добре затоплено. Полагането на масивната топлоизолация изисква да бъдат монтирани допълнителни материали – да се направи пароизолация вътре и защита от ветрове отвън. С монтирането на пено-полиетилена като основна изолацията необходимостта от допълнителните материали напълно отпада. Използва се пено-полиетилен с дебелина от 3 мм до 5 мм – един или два слоя, в зависимост от това, кога собственикът на вилата открива сезона. При всички варианти на полагане на пено-полиетилена е необходимо шевовете да бъдат затворени с алуминиева залепваща лента.

Как да топлоизолираме балкон? Преди всички трябва да разберем, за какво ще служи това помещение и, съответно, какъв трябва да бъде температурният режим. Ако на балкона не се прави топлоизолация, а само остъкляване, то можем да постигнем разлика при температурите не повече от 10°С. Ако ни устройва температура не по-ниска от 0°С, то обикновено е достатъчно да сложим само пено-полиетилен с дебелина 4 – 8 мм. Най-сложният вариант е, когато балконът е свързан с жилищната площ на апартамента. При това положение се налага да направим изолация съгласно нормативните изисквания, които се предявяват към жилищно помещение. Само в този случай може да се говори за комфортни условия на експлоатацията на получената площ и да се гарантира, че проблеми със студа или влажните стени няма да има. Работата е там, че, ако не използваме отблъскващата изолация, трябва да монтираме топлоизолация с много голяма дебелина – до 50-100 мм. Също така е задължителна пароизолацията. Но, първо, това е скъпо, а второ – като прибавим вътрешната облицовка, се получава, че дебелината на конструкцията се увеличава със 70-120 мм, т.е. намалява се площта на помещението. Затова хората често се отказват да преустройват балконите. Какво все пак да се направи? Просто да се използва пено-полиетилен – с него отпада необходимост от пароизолацията. Нещо повече, като използваме пено-полиетилен 4 мм с обикновена масивна изолация може да се постигне увеличение на дебелината на конструкцията само с 80-100 мм, като тази конструкция ще струва много по-евтино, отколкото без пено-полиетилена.

В апартамента е студено, стените към улицата са много студени, някои ъглови стени дори са влажни. Това са най-разпространените примери от нашето време. Влагата се образува върху недостатъчно топлоизолираните стени. Обикновената топлоизолация често не помага. С използване на паропроникващите материали, например, стиропора, влагата може да изчезне от тапетите. Но тя ще продължи да се образува във вид на кондензат върху студената повърхност – между носещата стена и пенопласта. Практиката сочи, че този проблем напълно се решава с полагането само на един тънък едностранно каширан с алуминиево фолио пено-полиетилен с дебелина 3 мм. Той също така изпълнява функциите на топлоизолация и пароизолация. Използвайки пено-полиетилен, ние не прикриваме влагата, а просто създаваме условия тя да не кондензира. По тази тема ще отговорим на още един често задаван въпрос: върху пено-полиетилена тапети да не се лепят! Защото топлоизолационните стойности на всеки материал зависят от неговата плътност – колкото по-малка е тя, толкова показателите на свойствата са по-добри. А за да се използва един материал за лепене на тапети, той трябва да бъде твърд. Върху топлоизолацията тапети не се лепят. При пенополиетилена схемата е следна: той се полага върху стената, после се слага обшивка с дебелина 20 мм, а след това вече може да се монтират всякакви облицовъчни материали – сачак, тапицерия, гипсокартон.

Ремонт

Но ако не можете да направите ремонт, какво да се прави? Изход има и в този случай. Най-напред да се разберем, че важните мерки вече сте взели – по прозорците са сложени уплътнители. Недостатъчно топлоизолираните стени и, съответно, прекалено големите загуби на топлина, температура в помещението и мощност (ефективност) на радиаторите – всичко това са елементи от една верига. За да се повиши температурата на въздуха, е необходимо или да се топлоизолират стените, или да се повиши ефективността на радиаторите. Но ако температурата в помещение през зимата пада под +15°С или стените са влажни и даже замръзват, то без топлоизолация, съответно, ремонт, няма да минем. А за да увеличим температурата в помещението поне с 2-4°С, просто трябва да сложим пено-полиетилен зад радиатора. За целта се използва едностранно каширан с алуминиево фолио пено-полиетилен с дебелина от 3 до 5 мм. Материалът се залепва към стената зад радиатора така, че да не се вижда отстрани. Теоретическите разчети показват, а практиката многократно е потвърдила, че при това положение топлоотдаването на радиатора се увеличава с 20%. С други думи, за обикновен радиатор с мощност 5 кВт ефектът ще бъде същият, ако редом с него сме сложили маслен електрически радиатор с мощност 1 кВт. За тези, които имат добре топлоизолирани къщи извън града, този ефект означава много. Просто радиаторите престават да затоплят стената под прозореца, а отоплителната инсталация консумира по-малко енергия, като стайната температура се запазва същата. Това позволява да се икономисва газ или електроенергия.